Alle behandlinger hos Sentrum Ledd og Muskelklinikk as varer i minimum 30 minutter, og det er kun en pasient om gangen. Det vil si ingen farting inn og ut av behandlingsrommet. Den første behandlingen innledes med en såkalt anamnese, eller sykdomshistorie, hvor man med ord kartlegger smerte, sykdommer, trening og arbeidsstilling m.m. Etterpå følger en undersøkelse av muskler, ledd, bevegelser med et nevrologisk status, etterfulgt av fastsettelse av diagnose og innledende behandling. Naprapatene benytter først og fremst følgende behandling:

– Massasje for å øke blodsirkulasjon, senke muskelspenninger og smertenivå.
– Triggerpunktsbehandling for å fjerne de mest irriterte små delene i en muskel.
– Muskeltøyning for å senke spenninger og bedre kroppsholdningen.
– Manipulasjon / Mobilisering for å øke bevegelsene i leddet.
– Artikulering for å øke plassen inne i leddet / øke bevegelsen.
– Hemmeøvelser for å opprettholde ønsket behandlingseffekt.

Vanligvis er det nok med 1-2 behandlinger ved akutte smerter, og 3-5 ved langvarige plager. Flere og flere pasienter velger å forebygge ved å ta en behandling med faste intervaller. Kostnaden på behandlingene blir lavere enn hos andre selv om en time koster kroner 600,- fordi vi får pasienten raskt friske.